Header Graphic

                                                                                                                          CONTACT

 

Zorg voor jezelf!

Gevaren van straling

Over straling en lopen de meningen sterk uiteen. Hoewel weldenkende, goedgeïnformeerde mensen het erover eens zijn dat hier tot nu toe veel te gemakkelijk mee omgesprongen wordt. Meer en meer wetenschappers zullen je zeggen dat dit ´Het asbest van de toekomst´zal worden.Tot op heden horen we vooral de mening van de telecom-industrie, de overheden bewegen slechts met hen mee en de media zit verwikkeld in een belangenverstrengeling.

Er zijn meer en meer mensen met klachten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan deze onnatuurlijke frequenties maar welke door een gebrek aan kennis nog niet erg serieus worden genomen. Daarnaast is er een hele grote onverschillige massa die denkt dat de overheid het wel allemaal goed met hun voorheeft. Al is er ruim voldoende verontrustend wetenschappelijk bewijs voor het gevaar voor de gezondheid. Hierom heeft de Europese Raad al wel stelling genomen (verbod op Wifi en GSM) en hun advies afgegeven voor maatregelen.

Onze overheid ligt echter nog steeds te slapen en legt dit advies met een achterhaald argument telkens weer opzij. Daarnaast heeft de telecomlobbie een flinke vinger in de pap als het gaat om de beïnvloedding van mensen op belangrijke posities en het telkens maar weer verwarring zaaien in de bewijsvoering. Het financiële voordeel om belangrijke informatie in twijfel te trekken is erg groot net als het grote belang om te zwijgen over de niet gewenste onderzoeksresultaten.

Op wonderlijke wijze verdwijnen telkens de beste links met informatie op internet over dit onderwerp. Je zal merken dat de links met informatie welke twijfel zaaien of sussen over de schadelijke gevolgen van straling allemaal wel werken.

Een grote groep bezorgde wetenschappers heeft in 2007 uitgebreid onderzoek gedaan en kennis genomen van 2000 studies mbt deze materie. Op basis hiervan heeft deze wetenschappelijke commissie haar aanbevelingen gedaan:(Bioinitiative Rapport) of pilettes wetenschappelijk onderzoek straling en gevaar als waarschuwing voor de politiek en mensen.

Dit wordt eenzijdig, zonder tegenargumenten, door mensen op de machtsposities links neergelegd. Dit is enorm kwalijk, omdat het gaat over een zorgwekkende toenemende kans op klachten en allerlei neurologische aandoeningen. In de eerste plaats klachten als hoofdpijn, duizelingen, slecht slapen, tekort melatonine (waardor ADHD, Alzheimer borstkanker) tot uiteindelijk een stijging van de kans op tumoren van meer dan 25% etc.

Er bestaan bouwbiologische richtlijnen uit Duitsland. Deze zijn de enige richtlijnen/normen voor hoogfrequente straling welke ooit opgesteld zijn om de gezondheid van mensen te beschermen. Hierboven (boven de 1 microwatt per m2) treden namelijk allerlei biologische reacties op in ons lichaam. De 'normen' welke onze overheid hanteert liggen echter 20.000.000x hoger!! Het enige dat deze 'normen' 'beschermen' is de telcomsector niets meer en niets minder dan dat! Het is enkel een vrijbriefje voor de industrie. Natuurlijk dekken ze hiermee voor de zekerheid de te verwachten schadeclaims in voor de toekomst. "Wij wisten immers van niks!"

Er is géén wetgeving, geen beleid of visie. Enkel mensen die er ziek van worden en hun aantal neemt dagelijks drastisch toe, beginnend met een lusteloos gevoel of slecht slapen langzaam tot een algehele verzwakking van het immuunsystemen met allerlei gevolgen. Huisartsen worden niet voorgelicht. De fabrikanten zeggen:"Er is niks aan de hand!. Bewijs maar eens dat je klachten van onze mobieltjes komen, of van onze GSM-zenders op de hoek". Waarbij er alles aan gedaan wordt om de overheid aan hun kant te krijgen en houden, zich mengen in debatten om met ook cynische opmerkingen de klachten af te wimpelen, verwarring te zaaien en zich zelfs in de sociale media te bemoeien met de meningsvorming! Wat logisch is, want dat zou ik ook doen als ik een miljardenindustrie hoog te houden heb, die met 'de waarheid' heel lelijk kan gaan tuimelen..

 

Wat doet 'Onze' Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad kiest schaamteloos de zijde van het Grote Geld en ondersteunt de fabrikanten. De Europese raad publiceerde een rapport over straling en dat er voldoende bewijzen zijn voor de schadelijkheid. Vele gezondheids-professionals en nog meer professoren maken zich grote zorgen!!!  Dat rapport zou ons moeten beschermen tegen de kwalijke gevolgen van straling??

Mocht je er ziek van worden, dan helpt de Gezondheidsraad  je niet! Deze wordt geadviseerd door het kennisplatform electromagnetische velden dat eenzijdig alle waarschuwingen over risico's afwijst! Tevens wordt zij geadviseerd door het antennebureau dat ook een overheidsinstantie is die zelf de frequenties voor mobiele telefonie en andere draadloze diensten voor miljarden heeft verkocht! (en onder het ministerie van economische zaken valt?!). Dhr. van Rongen van de gezondheidsraad is ook lid van het ICÑIRP, dat de gezondheidsnormen ahw heeft ontworpen. Met een andere pet op valideert hij onderzoek voor onze gezondheid. Veel teveel belangenverstrengelingen om onze kwetsbare gezondheid in hun handen te leggen, maar we hebben het wel gedaan. Zij zijn nu vooral druk met oppervlakkige filmpjes te produceren op You-tube met halve waarheden welke ons voorlopig zoet moeten houden..

Nog een afleidingsmanoevre is dat je vooral moet oppassen voor plaatselijke oververhitting (= SAR). Deze waarde komt voort uit de ontwikkeling van de magnetron. Het enige waar de Gezondheidsraad op let is daarom de plaatselijke verhitting door de stralingen van de GSM telefoon. Warmen de cellen niet op, dan is er niks aan de hand! Wat zo ongeveer de logica is dat je met teveel zonlicht moet oppassen dat je niet je been breekt (want de risico's zijn natuurlijk véle malen groter op een ander gezondheidsterrein).

 

Meer weten?

Trek je eigen conclusies. Net zoals ik heb gedaan. De reden om deze meter te verhuren is niet om er rijk van te worden, maar om u de kans te geven uw eigen maatregelen te treffen zonder zelf een meter te hoeven kopen of dure bouwbioloog in te schakelen.

Neem contact op om uw mogelijkheden of vragen te bespreken.

Algemeen
                                 

 

 

Heb je zelf ook een goede stralingsmeter die je aan jouw omgeving wilt aanbieden.

Stuur ons dan even een mail, dan plaatsen we een link!

METEN:

WIFI

DECT

UMTS

GSM / SMARTPHONE

SLIMME METER

BLUETOOTH

 

 

Praat erover...
Twitter Facebook